Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met de buitenschoolse opvang (bso) De Klimroos (onderdeel van Kinderopvang Purmerend) en Sportify kids. Leerlingen van 't Carrousel, die gebruik maken van deze voorzieningen, worden voor schooltijd gebracht of na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers van de desbetreffende bso en gaan samen met hen naar de opvang. Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor of na schooltijd veilig is geregeld.

Ouders aan het woord

"Een pluspunt op deze school is dat er schoolzwemmen wordt aangeboden!"