Jaaroverzicht 2023-2024

Jaaroverzicht 't Carrousel
 
December 2023
19 dec.               Kijk moment bij zwemmen
21 dec.               Leerlingen tot 12.15 op school
21 dec.               Kerstdiner 17.00 - 18.30
22 dec.               Koffie ochtend 8.30 - 9.30, leerlingen om 12.15 vrij
23 dec. - 7 jan.  Kerstvakantie


Januari 2024
8 jan.                  Studiedag, alle leerlingen vrij
22 jan.                MR vergadering om 20.30
25 jan.                NME groep 4
26 jan.                Maandsluiting gr. 6

Februari 2024
6 en 7 febr.        Doorstroomtoets gr. 8
15 febr.              Disco gr. 5-8 van 19.00 - 20.30
16 febr.               Studiedag, alle leerlingen vrij
17- 25 febr.       Voorjaarsvakantie
26 febr.              Studiedag, alle leerlingen vrij
28 febr.              Rapport mee naar huis gr. 2-8

Maart 2024
28-8 maart        10- min. gesprekken gr. 2-7
15 maart            Studiedag, alle leerlingen vrij
18 maart            MR vergadering om 20.30
19 -22 maart     10-min. gesprekken gr. 8
20 maart            Grote Rekendag
25 maart            Theorie Verkeersexamen gr.7
28 maart            Paasontbijt
28 maart            Maandsluiting gr. 4
29 maart            Goede vrijdag, leerlingen vrij

April 2024
1 april                 2de Paasdag, alle lln. vrij
2 t/m 12 april    Projectweek: Kunst
15 - 19                Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
17 april               Juffen en Meesterdag
26 april               Koningsspelen
27-04t/m 12-05 meivakantie, leerlingen vrij

Mei 2024
20 mei                Pinksteren, alle leerlingen vrij
27 mei                MR vergadering om 20.30
28 mei                Kijken bij zwemmen
29 mei                Schoolreisje gr. 1/2
29 mei                NME gr. 3
31 mei                Maandsluiting gr. 3

Juni 2024
17 juni                MR vergadering 19.30
27 en 28 juni     Studiedag, alle leerlingen vrij

Juli 2024
1 juli                    Rapport mee naar huis
1-5 juli                10 min. gesprekken gr. 2-8
8 juli                    MR vergadering 20.30
10 juli                  Schoolreisje gr. 5 en 6
11 juli                  Schoolreisje gr. 3 en 4
15 juli                  Schoonmaakavond gr. 1/2
16 juli                  Musical groep 8
17 juli                  10.45 - 11.45 wisselochtend
17 juli                  13.45 uitzwaaien gr. 8
18 juli                  Laatste schooldag

19 juli t/m 1 september  Zomervakantie

Op maandag 2 september start schooljaar 2024-2025

OR= ouderraad
MR= medezeggenschapsraad
NME= natuur en  milieu educatie

 

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."