Jaaroverzicht 2023-2024

Jaaroverzicht 't Carrousel
 

Mei 2024
20 mei                Pinksteren, alle leerlingen vrij
27 mei                MR vergadering om 20.30
28 mei                Kijken bij zwemmen
29 mei                Schoolreisje gr. 1/2
29 mei                NME gr. 3
31 mei                Maandsluiting gr. 3

Juni 2024
17 juni                MR vergadering 19.30
27 en 28 juni     Studiedag, alle leerlingen vrij

Juli 2024
1 juli                    Rapport mee naar huis
1-5 juli                10 min. gesprekken gr. 2-8
8 juli                    MR vergadering 20.30
10 juli                  Schoolreisje gr. 5 en 6
11 juli                  Schoolreisje gr. 3 en 4
15 juli                  Schoonmaakavond gr. 1/2
15 juli                  Musical groep 8
17 juli                  10.45 - 11.45 wisselochtend
17 juli                  13.45 uitzwaaien gr. 8
18 juli                  Laatste schooldag

19 juli t/m 1 september  Zomervakantie

Op maandag 2 september start schooljaar 2024-2025

OR= ouderraad
MR= medezeggenschapsraad
NME= natuur en  milieu educatie

 

Ouders aan het woord

"Er is een fijne sfeer op school, alle klassen worden met elkaar betrokken."