Jaaroverzicht 2021-2022

Jaaroverzicht 't Carrousel
 
April 2022
14 april               Paasactiviteit
14 april               Start naschoolse ateliers dans (7+8) en creatief (1+2)
15 april               Goede vrijdag, leerlingen vrij
18 april               2de Paasdag, alle lln. vrij
19-22                  Voortgangsgesprekken op verzoek en groep 1
19 april               Afzwemmoment
20-21 april          CET groep 8
22 april               Koningsspelen, leerlingen om 13.00 uur vrij (was 12.00 uur, maar de spelen                           duren langer en daarna moeten de leerlingen nog naar school teruglopen.)
23-04t/m 08-05  meivakantie, leerlingen vrij

Mei 2022
11-12 mei           Schoolfotograaf
16 mei                MR vergadering om 19.30
19 mei                Praktisch verkeersexamen groep 7
26-27 mei           Hemelvaart, alle leerlingen vrij
30 mei                Start Cito toetsen

Juni 2021
6 juni                  Pinksteren, alle leerlingen vrij
17 juni                Studiedag, alle leerlingen vrij
20 juni                Rapport mee naar huis
20-24 juni           10 min. gesprekken gr. 2-8
28 juni                NME groep 6
29 t/m 1 juli        Kamp groep 8


Juli 2021
4 juli                    Kennismaking VO groep 8
5 juli                    Afzwemmoment
11 juli                  Schoonmaakavond gr. 1/2
12 juli                  Musical groep 8
13 juli                  10.45 - 11.45 wisselochtend
13 juli                  13.45 uitzwaaien gr. 8
15 juli                  Laatste schooldag, leerlingen tot 12.00 uur op school

16 juli t/m 28 augustus  Zomervakantie

Op maandag 29 augustus start schooljaar 2022-2023

 

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."