Nieuws

Opening basisschool vanaf 8 februari

Opening Basisschool vanaf 8 februari
't Carrousel is er klaar voor om de leerlingen op maandag te ontvangen.
Hier leest u alle informatie over de start op 8 februari.
Leest u alles goed door, zodat u van alles op de hoogte bent!
 

Verschuiven studiedag 12 februari naar 12 maart 
Studiedag van 12 februari schuift door naar vrijdag 12 maart. Zo kunnen de kinderen eerst weer rustig wennen op school en in maart de citotoetsen maken. De leerkrachten kunnen een goed beeld van de kinderen krijgen en dit weergeven in het rapport.
Het rapport zal dan op 15 maart mee naar huis gaan (leerlingen in groepen 2 t/m 8 krijgen een rapport) en aansluitend worden de rapportgesprekken met ouders gevoerd.Gezonde school
Op deze school drinken wij water. De kinderen ontvangen daarom als zij bij ons op school komen, een Dopper fles cadeau. De fles wordt leeg mee naar school genomen en op school gevuld. Een andere fles meenemen mag ook. Water drinken zorgt dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas. We bieden onze kinderen graag een gezonde schoolomgeving.

Ouders aan het woord

"Een pluspunt op deze school is dat er schoolzwemmen wordt aangeboden!"