Ons team

Op 't Carrousel staat een team enthousiaste professionals klaar om het beste uit de kinderen te halen!

Ons team ziet er als volgt uit:
 • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en het welzijn van iedereen die bij de school betrokken is.
 • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerling gegevens, contact onderhouden met ouders. Nemen deel aan vergaderingen en participeren in werkgroepen.
 • Onderwijsassistenten: zorgen voor extra begeleiding en ondersteuning aan leerlingen en verrichten algemene ondersteunende taken in de groepen.
 • Intern begeleider: houdt zich vooral bezig met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleider bespreekt de problemen van deze leerlingen met de leerkracht, onderhoudt contact met de ouders en externe instanties en zorgt voor voorwaarden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.
 • Vakdocent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen de school. 
 • Vakdocent Muziek: is verantwoordelijk voor de muzikale leerlijn binnen de school.
 • Vakdocent Creatief: is mede-verantwoordelijk voor de creatieve vorming van de leerlingen op school.
 • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school en ook voor persoonlijke vragen over de dingen van het leven. 
 • Stagiaires: op school maken we regelmatig gebruik van de diensten van stagiaires. Dit zijn stagiaires die in opleiding zijn voor het beroep van leerkracht, onderwijsassistente of andere opleidingen die met het opgroeiende kind te maken hebben.
Daarnaast zijn hebben een aantal leerkrachten nog een bijzondere taak:
 • Contactpersoon: is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als zij ontevreden of ongerust zijn over school. De contactpersoon kunt u dan in de juiste route begeleiden. Bij ons op school zijn Nella Vlaar uit groep 1/2 en Carolina Ohr de contactpersonen.
 • Anti-pest coördinator: is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als er sprake is van pestgedrag. Bij ons op school is dat Yvon van Veelen.
 • BHV-ers: zij volgen jaarlijks BHV training, om de juiste zorg te geven bij ongelukken. Bij ons op school zijn de volgende BHV-ers: Marianne Oogjen, Yvonne Eikema en Arianne Huizing. 

Ouders aan het woord

"'t Carrousel is een kleine school waar mijn kind wordt gezien!"