meesterschap

Ontwikkel je talenten
Stap 3: Ontwikkel je eigen talenten

Kinderen van 4 t/m 12 jaar begeleiden we in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De belangrijkste aspecten zijn, naast de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich anders door de verschillen in mogelijkheden en tempo. We hebben de ambitie om ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoefte van het kind en onderwijs op maat te bieden, zodat ieder kind zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen!

Stap drie is het ontwikkelen van deze talenten. We dagen leerlingen uit initiatieven te ontplooien, die leiden tot persoonlijke verbetering. In sporttermen: het aanscherpen van de persoonlijke records! Zo'n persoonlijk record kan een rapportcijfer zijn, maar ook een losstaande individuele- of teamprestatie die nog mooier of nog beter kan. We stimuleren dit door sport- en spelelementen binnen het onderwijs aan te brengen, waarbij de leerlingen niet alleen competitie voeren met elkaar, maar vooral ook met zichzelf. De nadruk ligt op verbetering van de persoonlijke prestaties en niet op het overwinnen van de ander. Meedoen is belangrijker dan winnen, je moet strijden en presteren met plezier! Gun de ander de overwinning, geniet van je persoonlijke prestatie. Incasseer teleurstelling of verlies door er vanuit te gaan dat je hebt geleerd en bedenk hoe het de volgende keer beter kan. Wees eerlijk en sportief, ten opzichte van anderen en ten opzichte van jezelf. Zo kun je groeien! 
 

Ouders aan het woord

"Het is een kleine school, waardoor er goed contact is tussen kind, ouder en leerkracht."