verbinden

Ontwikkel teamgeest
Stap 2: Ontwikkeling van teamgeest
Samenwerken neemt een steeds grotere rol in de Maatschappij in en daar willen wij onze kinderen ook goed op voorbereiden, daarom stimuleert 't Carrousel de ontwikkeling van een hechte teamgeest onder de leerlingen. 
Je moet niet alleen proberen je minder sterke schoolvakken zo goed mogelijk te beheersen, omdat dit je kan helpen bij het verder ontwikkelen van je talent. Het is ook belangrijk het talent van anderen in te zien en hier gebruik van te maken. Een sterspits is niets zonder een team met sterke verdedigers. Een muzikant bereikt niets zonder manager. Voor het starten van een succesvolle internetbusiness heb je IT-techneuten nodig. Kortom, we hebben elkaar altijd nodig om vooruit te komen . Daarom stimuleert 't Carrousel de ontwikkeling van een hechte teamgeest onder de leerlingen.
Ook dit komt terug in de rode draad binnen ons onderwijs: leren via sport en spel. Door samenwerking met anderen aan te gaan, eerlijk te zijn naar elkaar toe over elkaars kwaliteiten, respect te tonen voor de talenten van een ander, bouw je teamrelaties op. Zo ontdek je hoe je met plezier kunt presteren, niet alleen door je eigen talenten te gebruiken, maar ook door te bouwen met/te vertrouwen op talenten van anderen.   
 

Ouders aan het woord

"Leerkrachten zijn erg betrokken."

Er worden veel dingen georganiseerd, waar de leerkrachten actief aan deelnemen.