vertrouwen

Geloof in je eigen talent
Presteren met plezier in 3 stappen:

Stap 1: Geloof in je eigen talent
Wij proberen kinderen zichzelf beter te leren kennen en te accepteren, zodat hun zelfvertrouwen toeneemt en zij zo, afhankelijk van hun leeftijd en aanleg, zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.
Binnen ons onderwijs kijken wij dan ook samen met de leerling welke talenten hem of haar eigen zijn. Via leuke, creatieve speurtochten proberen we de sterke punten van elke leerling boven water te krijgen. Hiermee wordt meteen een basis gelegd voor een belangrijk stukje zelfvertrouwen. Binnen klasverband worden de individuele talenten uitgebreid gecommuniceerd, hetgeen zal bijdragen aan het onderling respect tussen de leerlingen. 

Ouders aan het woord

"'t Carrousel is een kleine school waar mijn kind wordt gezien!"